معرفی شده در برنامه سمت خدا

نگرشی در مسئله سبک زندگی
2,000 تومان

نویسنده: سید محمدمهدی میرباقری

تاملات قرآنی
16,000 تومان

نویسنده: سید محمدمهدی میرباقری

سائل رستگار
15,000 تومان

تالیف: سید بن طاووس ترجمه: محمدرضا جباران

جمال السالکین(2 جلدی)
28,600 تومان

نوبیسنده: سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی معرفی شده توسط استاد عابدینی

غیبت
54,000 تومان

مترجم مجتبی عزیزی مولف شیخ طوسی معرفی شده توسط استاد فرحزاد

نقش زنان در حماسه عاشورا
15,000 تومان

نقش زنان در حماسه عاشورا نویسنده محمد صادق مزینانی معرفی شده توسط استاد بهشتی

سلوک عاشورایی
11,000 تومان

کتاب سلوک عاشورایی(غیرت دینی)/منزل هشتم نویسنده آیت الله مجتبی تهرانی معرفی شده توسط استاد بهشتی

امام علی صدای عدالت انسانی
47,000 تومان

نویسنده جرج سمعان جرداق (ترجمه کتاب الامام علی صوت العداله الانسانیه) معرفی شده توسط استاد سعیدی

فرهنگ غدیر
16,000 تومان

نویسنده: جواد محدثی معرفی شده توسط استاد فرحزاد

گزارش حجه الوداع
30,000 تومان

نویسنده: محمدباقر انصاری معرفی شده توسط استاد بهشتی گزارش لحظه به لحظه سفر حج پیامبر از مدینه تا مدینه

علی از زبان علی
35,000 تومان

نویسنده محمد محمدیان معرفی شده توسط استاد عابدینی

شرح چهل حدیث(اربعین حدیث)
45,000 تومان

کتاب شرح چهل حدیث امام خمینی رحمت الله علیه معرفی شده توسط استاد سعیدی