توسط استاد عابدینی

ادب حضور: اسرار ماه رجب/شعبان/رمضان
45,500 تومان

نویسنده: محمد تقی فیاض بخش شابک: 5-8-96473-600-978 معرفی شده توسط استاد عابدینی/استاد فرحزاد

ثمرات حیات جلد1
60,000 تومان

یادداشت های جلسات اخلاقی عرفانی استاد علامه طباطبایی نویسنده:مرحوم شیخ علی سعادت پرور تهرانی معرفی شده توسط استاد عابدینی

ثمرات حیات جلد2
60,000 تومان

یادداشت های جلسات اخلاقی عرفانی استاد علامه طباطبایی نویسنده :مرحوم شیخ علی ذسعادت پرور تهرانی معرفی شده توسط استاد عابدینی

ثمرات حیات جلد3
75,000 تومان

یادداشت های جلسات اخلاقی عرفانی استاد علامه طباطبایی نویسنده:مرحوم شیخ علی سعادت پرور تهرانی معرفی شده توسط استاد عابدینی

جلوه نور: پرتویی از فضائل معنوی حضرت زهرا علیها السلام
55,000 تومان

نویسنده: علی سعادت پرور شابک: 6-2-99145-622-978

سیره تربیتی پیامبران حضرت ادریس( سلسله مباحث برنامه سمت خدا)
40,000 تومان

نویسنده: محمدرضا عابدینی شابک: 3-280-441-600-978

کلیات احادیث قدسی
75,000 تومان

تالیف: شیخ حر عاملی شابک:7-36-7710-964-978

حضرت هودعلیه السلام(مباحث برنامه سمت خدا)
25,000 تومان

کتاب سیره تربیتی پیامبران ،حضرت هود علیه السلام نویسنده و معرفی کننده :حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا عابدینی

حضرت صالح علیه السلام(مباحث برنامه سمت خدا)
25,000 تومان

سیره تربیتی پیامبران حضرت صالح علیه السلام نویسنده و معرفی کننده توسط حجت الاسلام محمدرضا عابدینی

سلمان فارسی استاندار مدائن
60,000 تومان

کتاب سلمان فارسی استاندار مدائن نویسنده :احمد صادقی اردستانی معرفی شده توسط استاد عابدینی

فروغ شهادت
70,000 تومان

کتاب فروغ شهادت نویسنده آیت الله سعادت پرور پهلوانی تهرانی معرفی شده توسط استاد عابدینی

اهل بیتی ها
25,000 تومان

کتاب اهل بیتی ها( تحقق خانواده ولایی با مجالس حسینی) نویسنده و معرفی شده توسط استاد عابدینی