استاد سعیدی

امام علی صدای عدالت انسانی
47,000 تومان

نویسنده جرج سمعان جرداق (ترجمه کتاب الامام علی صوت العداله الانسانیه) معرفی شده توسط استاد سعیدی

شرح چهل حدیث(اربعین حدیث)
45,000 تومان

کتاب شرح چهل حدیث امام خمینی رحمت الله علیه معرفی شده توسط استاد سعیدی