فروشگاه محصولات سمت خدا

دنیای نوجوانی

دنیای نوجوانی نویسنده استاد علی قائمی

قیمت : 10,500 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب حاضر که تحت عنوان«دنیای نوجوانی»به رشته ی تحریر در آمده است به بیان حالات،حرکات و مواضع گروه سنی 18_12س سال اختصاص دارد.
در این کتاب سعی شده است از اهمیت سنین نوجوانی و خصایص فردی و اجتماعی و نیز از ویژگی های اخلاقی و معنوی نوجوانان گفته شود و نیازها و همچنین دشواری ها و مشکلات آنان شناخته شود.
کتاب حاضر؛تاکید بر شناخت همه جانبه ی نوجوانان و معرفی آنان است و پرداختن به مسأله ی بلوغ تنها بخشی از این اثر را شامل می شود.
این کتاب شامل 14 بخش می باشد:
بخش اول:نوجوانی و اهمیت آن
بخش دوم:ویژگی های زیستی_جسمانی
بخش سوم:ویژگی های ذهنی
بخش چهارم:ویژگی های عاطفی
بخش پنجم:ویژگی های روانی
بخش ششم:ویژگی های رفتاری
بخش هفتم:ویژگی های اجتماعی
بخش هشتم:ویژگی های سیاسی_اقتصادی
بخش نهم:ویژگی های اقتصادی
بخش دهم:ویژگی های فرهنگی
بخش یازدهم:نیازهای نوجوان
بخش دوازدهم:مسائل فردی نوجوانان
بخش سیزدهم:مشکلات مربوط به جامعه
بخش چهاردهم:مواضع و اصول تربیت

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.