پیامد های وسواس 4 ( برگرفته از کتاب وسواس ، راه کار های پیشگیری و درمان استاد فرحزاد )

پیروی از شیطان انسانی که به وسواس مبتلاست، در حقیقت عقل خود را کنار گذاشته و در بست از شیطان پیروی میکند. عبد الله بن سنان میگوید: نزد امام صادق علهیم السلام از مردی که در وضو و نمازش گرفتار وسواس بود یاد کردم و گفتم: او مرد عاقلی است. حضرت فرمودند: وأي عقل له وهو یطیع الشيطان،

پیامد های وسواس 2 ( برگرفته از کتاب وسواس ، راه کار های پیشگیری و درمان استاد فرحزاد )

دام بزرگ شیطان باید بدانیم که وسواس دام بزرگ شیطان است و انسان را سخت مبتلا می کند. کسانی که به وسواسی مبتلا هستند، باید بپذیرند که بیمارند و نیازمند درمان .

پیامد های وسواس 3 ( برگرفته از کتاب وسواس ، راه کار های پیشگیری و درمان استاد فرحزاد )

گناه بزرگ وسواس را باید به عنوان یک ناهنجاری، یک گناه شرعی، عقلی، و عرفی تلقی کرد. البته اگر کسی یکبار عمل عبادی خود را تکرار کند، وسواس نیست. اما کسی که در طول ماه و سال، در نمازشی، قرائتش، شست و شو، تکرار می کند وسواسی است و باید این را گناه تلقی کند. همینطور که دروغ و غیبت و تهمت و مال مردم خوردن حرام است، وسواس عملی هم یکی از گناهان کبیره است و به عنوان یک ناهنجاری شرعی و عرفی و عقلی و اخلاقی تلقی میشود.

پیامد های وسواس ( برگرفته از کتاب وسواس ، راه کار های پیشگیری و درمان استاد فرحزاد )

در برنامه ی سمت خدا استاد فرحزاد کتابی را برای درمان وسواس معرفی کرد که قسمتی از آن را در این مقاله در اختیارتان قرار می دهیم و در آینده گزیده مطالب دیگر نیز در سایت به اشتراک قرار می گیرد .

پیامد های وسواس 5 (آخر)( برگرفته از کتاب وسواس ، راه کار های پیشگیری و درمان استاد فرحزاد )

سرپیچی از فرمان خدا پیغمبر خدا فرمودند: آنهایی که مسافرت می روند، روزه نگیرند. برخی گفتند: نه، ما روزه می گیریم و برخلاف فرمان پیامبر عمل کردند. این حرام و بدعت است. برخی افراد می دانند که روزه برایشان حرام است، ولی می گیرند. خدا به روزه ما نیاز ندارد. وقتی می گویند نگیر، اگر گرفتی برایت گناه می نویسند. مشکل بزرگ وسواسی ها این است که حرف خدا و پیغمبر را گوش نمی دهند، ولی حاضرند حرف شیطان را گوش بدهند. می گویند: به دلم نچسبید، دلم می گوید: پاک نشد. دلت را رها کن و یک بار هم حرف خدا را گوش ب