فروشگاه محصولات سمت خدا

فروشگاه اینترنتی کتاب و محصولات فرهنگی سمت خدا از خردادماه 1388همزمان باشروع برنامه ی تلویزیونی سمت خدا راه اندازی شد.
دسترسی عموم مردم به کتاب های معرفی شده در این برنامه کار آسانی نبود ،لذابرای توسعه وترویج فرهنگ ومعارف دینی تمامی کتابهایی که کارشناسان محترم در خلال مباحث خود،معرفی می کردند به مرور در این فروشگاه تجمیع گردید.

لذت کار برای دست اندرکاران این بخش آن جاست که کتاب های مورد نیاز بینندگان عزیز به دورترین شهرها ونقاط کشور وحتی خارج از کشور ارسال میگردد.

تشنگان معارف دینی با آسوده ترین راه کتاب مورد نظرخود رادریافت میکنند تا با مطالعه ی آن ، خود را باباورهای دینی بیشتر آشناکنند

سخن آخراینکه امروز افتخار ما این است که بیش از30 هزار مشترک ازصنوف مختلف ورده های سنی متنوع از زن ومرد و ازاقصی نقاط کشور داشته باشیم تا نیازهای آنان را درزمینه ی معارف دینی حتی الامکان برطرف نماییم.

درپایان لازم می دانیم از عنایت ویژه پایه گذار وتهیه کننده برنامه ی سمت خداجناب آقای سیدعبدالمجیدرکنی حسینی که در جهت تقویت وحمایت این بخش زحمات والبته مشکلات زیادی متحمل شدند تقدیر وتشکر نماییم.

خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود گردی وما رستگار

شماره تماس: 02537743705

ساعت 8صبح الی 15

نشانی : قم خیابان معلم . کوچه 10 فرعی 4 پلاک 72/1 درب پارکینگ