کیمیای محبت

55,000 تومان

ناشر: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث شابک: 8-852-493-964-978 نویسنده: محمد ری شهری

ویژگی های کالا


این کتاب شرح حال عبد صالح و عارف فرزانه، جناب شیخ رجبعلی خیاط (نکوگویان) است که نه تنها یادنامه است بلکه راه برای خودسازی و رسیدن به مقصد اعلای انسانیت نشان می دهد و خود دارویی برای سالک است که از راه توسل و تمسک به قرآن و سنتِ معصومان به سوی مقامات اهل حق و حقیقت هدایت شوند.

محصولات مرتبط