ابعاد تربیتی معاد‌: جهان پس ازمرگ

55,000 تومان

ناشر:زائر شابک:2-08-6401-964-978 نویسنده: علی راجی معرفی شده توسط استاد عالی

ویژگی های کالا


در این کتاب به طور مفصل به مباحثی نظیر معاد، مرگ، تفسیر و تعریف مرگ، مرگ مقربین، مرگ گناهکاران، عالم قبر، ن*** و منکر یا سوال قبر، بهشت برزخی، جهنم  برزخی، نفخ  صور، نامه اعمال، حسابرسی در قیامت، درجات بهشت ، درکات جهنم، و… می پردازد

محصولات مرتبط