غنا و موسیقی

52,000 تومان

نویسنده: سید علی خامنه‌ای

ویژگی های کالا


کتاب حاضر مفهوم غناء و موسیقی حرام را تبیین می‌کند و زوایای آن را می‌کاود. درس‌نامه‌ی غناء، متن تنظیم‌شده و ویراسته‌ی 75 جلسه‌ی تدریس درس خارج فقه حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای - رهبر معظّم انقلاب(مدّظلّه‌العالی) - از جلسه‌ی 250 در تاریخ 4/آذر/1387 تا جلسه‌ی 325 مورّخ 6/بهمن/1388 است.

ویژگی های کتاب منتشر شده از این قرار است:

الف) از طولانی‌ترین دروس حوزه‌ها در موضوع خاصّی مانند غناء است که 75 جلسه‌ی درسی را به خود اختصاص داده است. درحالی‌که معمولاً این بحث در حوزه‌ها با چند جلسه در یکی دو هفته به سرانجام میرسد.
ب) تمام احادیث غناء و متعلّقات آن، سنداً و متناً به تفصیل بررسی شده و اساساً شروع بحث با بررسی احادیث مسئله است. درحالی‌که در هیچ‌یک از آثار استنباطی غناء و هیچ‌یک از دروس خارج، همه‌ی احادیث با این دقّت بررسی نشده است.
ج) علاوه بر احادیث، استاد(دام‌ظلّه) به همه‌ی رساله‌های غناء و منابع، مراجعه کرده و حتّی از استفتائات فقهای بزرگ معاصر، مانند امام خمینی و آیت‌الله خوئی و آیت‌الله اراکی(قدّس‌الله‌أسرارهم) هم غفلت نکرده‌اند. درحالی‌که رسم رایج آن است که معمولاً به کتاب «مکاسب» شیخ انصاری(قدّس‌سرّه) و حواشی و متعلّقات آن بسنده میشود.
د ) متعرّض مباحث متناسب با غناء مانند رقص نیز شده‌اند.
هـ) مهم‌تر از همه‌ی نکات بالا، نداشتن مانع نفسانی در نام بردن و مراجعه کردن به آثار معاصران بلکه طلّاب است. 

محصولات مرتبط