به نام خدا

 قسمت دوم 

 

در برنامه ی سمت خدا استاد فرحزاد کتابی را برای درمان وسواس معرفی کرد که  حاوی مطالب مطرح شده در برنامه می باشد .قسمتی از آن را در این مقاله در اختیارتان قرار می دهیم و در آینده گزیده مطالب دیگر نیز در سایت به اشتراک قرار می گیرد .

 

 دام بزرگ شیطان

 باید بدانیم که وسواس دام بزرگ شیطان است و انسان را سخت مبتلا می کند. کسانی که به وسواسی مبتلا هستند، باید بپذیرند که بیمارند و نیازمند درمان .

وسواس یک ناهنجاری روحی و یک بیماری خطرناک و خانمان سوز و از عادت های ناپسند به شمار میرود. شاید کسی که به مواد مخدر عادت پیدا می کند، خطرش کمتر از کسی باشد که به وسواس مبتلا می شود. خطر وسواس را باید جدی بگیریم.

وسواس ریشه در پیروی از شیطان دارد. خدای متعال در قرآن می فرماید:

و لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدّؤ مُبين

و ازگام هاى شیطان، پیروی نکنید! چرا که او، دشمن آشکار شماست!

 شیطان در قرآن به «عدو مبین» و دشمن آشکار تعبیر شده است. یعنی در فکر و اندیشه ما ایجاد توهم و وسوسه می کند. این است که باید از وسوسه شیطان به خدا پناه برد؛ چنان که در قرآن به این امر توصیه فرموده است.

 بشم الله الرّحمن الرّحيم قُل أعُوذ برب الناس ملك النّاس إله الناس من شرّ الوشواس الخنأس الذي يُوسوس في صدّور الناس من الجنه و الناس ؛

 به نام خداوند بخشنده مهربان، بگو: پناه می برم به پروردگار مردم، به مالک و حاکم مردم، به (خدا و) معبود مردم، از شر وسوسه گر پنهانکار، که در درون سینه انسان ها وسوسه می کند، خواه از جن باشد یا از انسان!

 شیطان های انسی و جنی فکر منفی به انسان می دهند و سپس به عملهای منفی وامی دارند. وسواس فکری یک ذره اش هم خیلی زیاد است. کسانی که سیگاری میشوند و اعتیاد پیدا می کنند، اول از یک نخ سیگار شروع می کنند.

وسواس هم آرام آرام شکل می گیرد. و شیطان گام به گام انسان را در این باتلاق فرو میبرد. وسواس از بیماری های خطرناکی است که باید آن را در نطفه خفه کرد. اگر نشانه هایی از وسواس در کسی پیداشد، باید فوری پیشگیری کند و نگذارد در او نفوذ کند که بعد درمانش مشکل است. 

 

ادامه دارد ...

 

گردآورنده : محسن سقرجوقی فراهانی