تذکره المتقین

46,000 تومان

ناشر: نهاوندی شابک: 8-20-6388-964-978 نویسنده: سالک عارف و عالم عامل حاج شیخ محمد بهاری همدانی معرفی شده توسط استاد عالیکتاب «تذکرة المتقین» حاوی رهنمودهایی از عالمان ربانی و عارفانی پرواپیشه است و این چنین کتابهایی نیاز هر عصر و زمان است چرا که در زمان تشنگان و طالبان راه کمال در به در دنبال رهنما و راهبرند و از آنجا که راهبران راهرو و سالکان راستین همواره کمیاب بوده و هستند، ارزش این نوشته ها آشکار می گردد.نوشتارهایی که بیانگر دریافتها و یافته های پاکدلانی روشن ضمیر است که با مخاطب قراردادن روح و روان انسانها انقلابهایی برپا کرده اند و در دلها آتشی افروخته اند.