حق الناس

کتاب حق الناس شابک:5-6-9615-964-978 نویسنده: علی محمد نراقی معرفی شده توسط استاد عالی


توقف فروش

نوشتار حاضر با قلمی ساده و روان و با بیان داستانهایی شگفت به بیان دقیق این حق پرداخته و در سه بخش تنظیم شده است:بخش اول: حق الناس در امور نفسی (آدم کشی، حقوق اعضای خانواده، همسایه، شریک، رفیق، حق یتیمان، حقوق مردم در برخورد با یکدیگر، حق وفای به عهد و پیمان شکنی و…)بخش دوم: حق الناس در امور مالی (حق کارگر، کم فروشی، کلاه برداری، قمار، قرض، حق فقرا، حق تقدم، ربا خواری و…)در بخش سوم: حق الناس در امور عرضی و آبرویی (نقش شگرف زبان در زندگی بشر، عیبجویی، غیبت، تجسس، استهزاء و ضایع نمودن حقوق دیگران و..

ویژگی های فیزیکی

وزن ‏(‏گرم‏)

429

عنوان

حق الناس

موضوع

حق الناس در امور نفسی ، امور مالی ، امور عِرضی و آبرویی