این کتاب اثری است جامع در زمینه مهمترین موضوعات و مسائل در حوزه مباحث مهدویت که در 7 بخش با عناوین زندگی و شخصیت امام مهدی، معرفت امام زمان، مبانی و کارکردهای انتظار، ظهور و آخرالزمان، جهان پس از ظهور، بایسته های گسترش فرهنگ مهدوی، جلوه های انتظار، تدوین شده است و همچنین دربردارنده مجموعه مقالاتی است که در طول سالهای 1376 تا 1387 در مجله موعود منتشر شده است.