سرنوشت انسان ج 3 – قیامت و حشر ( سلسله مباحث برنامه سمت خدا )

80,000 تومان

ناشر: عطش شابک: 0-52-6281-600-978 نویسنده:حجت الاسلام والمسلمین استاد مسعود عالیمتن مکتوب مباحث حجت الاسلام عالی در برنامه سمت خدا پیرامون ورود به عرصه محشر، نامه عمل، حساب و سوال و دیگر مباحث مربوط به قیامت و محشر می باشد که در این کتاب جمع آوری شده است

عالم برزخ زمان و مقطعی از زندگی انسان است. این عالم که فاصله میان مرگ و قیامت است، بخشی از جریان تکامل انسان را میسر می سازد. (آیه 1 سوره مومنون) پس از آن است که قیامت آغاز می شود و انسان وارد  بخش دیگری از زندگی خود می شود.

قرآن در آیه 1 تا 3 سوره زلزال با اشاره به مسئله زلزله شدید رستاخیز و واکنش انسان ها نسبت به اتفاقات و روبه رو شدن با عالم رستاخیز می فرماید:

اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان مالها؛

هنگامی که زمین به شدت می لرزد و بارهای سنگینش را بیرون می ریزد، در آن هنگامه است که انسان می پرسد: زمین را چه شده است؟

این اولین واکنش آدمیان با عالم قیامت و رستاخیز است. مردمانی که درباره قیامت با تردید و گاه با تعجب و شگفتی برخورد می کردند، از یکدیگر می پرسند که آیا پس از دنیا و مرگ، دنیا و عالم دیگری هست:

یقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا (آیه 66 سوره مریم)

اکنون از خاک بیرون می آیند و ناگهان خود را در حالتی می یابند که زمین به شدت می لرزد و همه آن چیزهایی را که در درون خود داشت بیرون می ریزد.

این اتفاق و بار سنگینی که از درون زمین بیرون می آید، انسان و جن است که پیش از این مرده و در درون خاک جای گرفته بودند....