سرای دیگر (تفسیر سوره واقعه)

50,000 تومان

ناسر:هاتف شابک:2-267-484-964-978 نویسنده: آیت الله دستغیب معرفی شده توسط استاد عالیبیانات شهید آیت الله دستغیب است که به شرح و تفسیر سوره واقعه با بیان داستانها و اندرزها می پردازد و جایگاه بهشت و بهشتیان و بهره گیری نعمات بهشتی را در آخرت بیان می کند

عمده این کتاب گزارشات قیامت است که از همان نخستین آیه از وقوع ((واقعه)) و قضیه بزرگ که هیچگونه دروغی در آن نیست خبر می دهد که بالا برنده و پائین آوردنده است. چه افتاده هائی را که به درجات بالا و چه بزرگوارانی را که خوار می کند و از زلزله کوه خوردکن خبر می دهد.

در چنین روزی مردمان به چند دسته تقسیم می شوند: خوبان و بدان و مقربین.

خوبان دوستان علی(علیه السلام) می باشند، همان نیکوکارانی که نیکی هایشان بر بدی هایشان فزونی دارد. آنگاه سخن از پذیرائی های بهشتی از اصحاب یمین و سابقین می فرماید، از شراب جالبی که سردرد و بیهوشی ندارد، بلکه محبت و خواست می افزاید و از میوه ها و گوشت مرغ بهشتی و برخوردار از همسر مهربان و با وفا و زیبا بنام ((حورالعین)) سخن می رود. در برابرشان برای اصحاب شمال، باد گرم و آب جوشان و آتش سیاه و شراره های کوه پیکر است از نیش مارها و عقرب ها به آب آتشین پناه می برند و از شدت تشنگی آن را چون شتر مبتلا به استسقاء می آشامند و شکم ها را از آن آب جوشان پر می کنند.

در بخش دیگر استدلال های جالب و فطری برای مبداء و معاد می آورد. از نطفه ای که در رحم افکنده می شود. آفریدن انسان را یادآور می گردد، آنگاه می فرماید شما که آفرینش نخستین را دیدید باید به معاد ایمان بیاورید آنگاه از زراعت و آب آشامیدنی و باران و درخت آتشزا و مطالب دیگر برای مبداء و معاد بحث می شود و در آخر از معارف قرآن سخن می رود. از گرامی بودن قرآن و کرم آن به تفصیل سخن می گوید. هر کس می تواند از بخشش قرآن بهره مند شود، اگر طالب معارف است یا خواهان شفای از بیماری جهل یا بدن یا روان با جویای ثابت آخرت از این خوان گسترده الهی می تواند خواسته اش را بیابد.

این کتاب شریف که چون دیگر آثار شهید آیت الله دستغیب همراه به امثال های و داستان ها، اخبار و احادیث است به مضمون (( سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند)) یقین برای افراد جویای حقیقت نافع است و جوانان سرخورده از مکتب های منحرف و کتاب های گمراه کننده را چراغ راه است.