دختران به عفاف روی می آورند

20,000 تومان

ناشر:معارف شابک:8-136-531-964-978 نویسنده:وندی شلیت، نانسی لی دموس ترجمه:سمانه مدنی، پریسا پور علمداریکتاب \" دختران به عفاف روی می آورند\" نوشته وندی شلیت و نانسی لی دموس با ترجمه سمانه مدنی و پریسا پورعلمداری از سوی معاونت پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها منتشر شد.
نویسندگان این کتاب دو اندیشمند یهودی و مسیحی هستند که وضعیت حیا و عفاف را در آمریکا به چالش کشیده و تأثیر فمنیسم بر ارزش های اخلاقی را مورد بررسی قرار داده اند.
این کتاب در 3 بخش \"دختران به عفاف روی می آورند\"، \"زن آگاه شدن در دنیای شهوانی\" و \"اخلاق جنسی در آموزه های اسلامی\" تنظیم شده و به نقد جریان فمنیسم می پردازد.
بخش اول کتاب که توسط \"وندی شلیت\" به نگارش در آمده ضمن مرور آنچه در حال حاضر در آمریکا در زمینه دختران و زنان رخ داده است تصویر روشنی از ترویج بی بند و باری و آزادی جنسی که خواسته موج سوم فمنیسم است ارائه می کند.
همچنین بخش دوم کتاب نیز که توسط \"نانسی لی دموس\" نگاشته شده نویسنده صفات زنان ناسالم و نادان را که با بی خردی و هرزگی خود خانواده و در پی آن جامعه را ویران می کنند معرفی می کند.
در بخش سوم این کتاب که به همت خانم آیت الهی به رشته تحریر در آمده که در معارف ناب اسلامی بر رعایت ارزش های اخلاقی در مسایل جنسی توصیه فراوانی شده است و اسلام بقای خانواده ها را در گرو رعایت اخلاق جنسی و رفتارهای صحیح و معقول جنسی می داند.