حکمت نامه جوان

55,000 تومان

ناشر: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث شابک: 4-016-493-964-978 نویسنده: محمدی ری شهری«حکمت نامه ی جوان» رهنمودهای قرآن و اهل بیت (ع) را همراه با ارائه ی الگوهای عینی ارزش های دینی و اخلاقی به جوانان ارائه می دهد.