زندگانی حضرت زینب(س) توسط دکتر بنت الشاطی که از نویسندگان نامی عرب و فرزند یکی از روحانیون مصری می باشد با قلمی شیرین و سبکی دلپذیر نگاشته شده است و با ترجمه ای محدود به فارسی برگردانده شده است.