معاد در قرآن

137,000 تومان

ناشر:انتشارات اسلامی شابک:8-136-470-964-978 نویسنده: آقای جوادی آملیاین کتاب چهارمین جلد از تفسیر موضوعی قران کریم می باشد که در دوازده بخش به نگارش درآمده است. یاد معاد، دنیا و آخریت، منکران معاد، امکان معاد، ضرورت و وقوع معاد، مرگ، قبر و برزخ، شهید و شهادت، نشانه های قیامت، نام ها و حوادث قیامت، سوال در قیامت، گواهان رستاخیز، نامه ی اعمال عناوین بخش های مختلف این کتاب ارزشمند است