رمز پیروزی مردان بزرگ

30,000 تومان

ناشر:نسل جوان شابک:1-00-6275-964 نویسنده: آیت الله سبحانیاین کتاب عوامل و رموز کامیابی مردان بزرگ جهان را به طور اجمال و با ذکر شواهد و نمونه ها بیان می کند تا نسل جوان از برنامه ی سودمند و تجربیات آنها حداکثر استفاده را ببرند.