اسرار حسن عاقبت و سوء عاقبت

100,000 تومان

ناشر: شرکت چاپ و انتشارات اسوه شابک: 7-289-542-964-978 نویسنده: میرزاحسن ابوترابیدر این مجموعه عواملی که موجب حسن عاقبت و سوء عاقبت برای انسان می شود با توجه به ایات و روایات و اخبار و احادیث معصومین علیهم السلام شرح داده شده است.