در این کتاب صدها خاطره و داستان و نکته اخلاقی و عرفانی از حضرت آیت الله العظمی اراکی نقل شده است.