نظام حقوقی زن دراسلام

45,000 تومان

ناشر : صدرا شابک: 8-28-5600-964-978 نویسنده: شهید مرتضی طهریدر این کتاب که در یازده بخش تدوین شده است مسائل مهمی از جمله خواستگاری و نامزدی، زن و استقلال اجتماعی، مقام انسانی زن، مبانی طبیعی حقوق خانوادگی، تفاوت های زن و مرد، مهر و نفقه، مسئله ارث، حق طلاق، تعدد زوجات به تفصیل بیان شده است.