این نوشتار به محبت به زنان و کودکان که از ارکان اصلی خانواده هستند پرداخته و تلاش نموده است تا روش و سیره و فرامین گرانسنگ رهبران الهی را بررسی کند و روش صحیح معاشرت اعضای خانواده را در جهت رشد و تعالی روحی و اخلاقی و معنوی بنمایاند

بخش هایی از این کتاب:
محبت نماز
چرا امام حسین علیه السلام شب عاشورا به دشمنی مثل عمر سعئ و شمر رو زد که امشب را به من مهلت بدهید؟ چو فرمود: میخواهیم به درگاه پروردگارمان نماز بگزاریم : فانه یعلم انی الصلاه له و تلاوه کتابه
چون خداوند می داند نماز برای او و تلاوت قرآنش را دوست دارم.
امام علیه السلام نماز دوست است.
نماز دوست با نماز خوان خیلی تفاوت دارد.می دانید ابن ملجم چقد نماز می خواند ! اطاعت یعنی دوتس داشتن نماز ؛ نمازی که در آن محبت باشد. کسی حاضر نیست به دشمن رو بزند، مگر برای مساله فوق العادده همچون نماز.
نماز آرام بخش است.