این کتاب سومین جلد از مجموعه سیره پیامبر می باشد. ترویج کرامت های اخلاقی و اصلاح رفتارهای فردی و اجتماعی، اخلاق خوب، به کار بردن حسن خلق در همه شئون، حسن خلق با خدا و اولیای الهی، حسن خلق با خانواده و حسن خلق با خود معیارهایی است که پیرامون آن در این کتاب بحث شده است.

بخش هایی از این کتاب:
گرایش به اخلاق
اگر اخلاق خوب باشد همه خوبی ها را به دنبال خودش می آورد. یک زن و شوهر خوش اخلاق تا آخر عمر در کنار هم راحت زندگی می کنند. یک معلم خوش اخلاق ، چقدر به شاگردانش آرامش می بخشد.تا آخر عمر از او به نیکی یاد می کنند ، هر جا او را ببینند ، احترامش می کنند.