شادی و نشاط ( سیره پیامبر جلد 4 )

65,000 تومان

ناشر: طوبای محبت شابک:9-73-6085-600-978 نویسنده: حبیب الله فرحزادنشاط و شادی یکی از نیاز های اولیه ی فطری و ضروری انسان به شمار می آید و می توان آن را از مهم ترین عوامل سلامت خانواده و جامعه قلمداد کرد. اسلام دین فطرت است و به تمام نیازهای طبیعی و فطری انسان توجه کامل دارد. این کتاب می کوشد نشاط و شادی مورد تایید اسلام را به تصویر بکشد
این کتاب در 8 گفتار نوشته شده است؛ که هر گفتار شامل برخی از آداب و روشهایی است که می تواند به انسان در دست یافتن به نشاط و شادی کمک کند که یکی از نیازهای فطری و ضروری انسان میباشد و می توانیم آن را از مهم ترین عوامل سلامت خانواده و جامعه بدانیم .روح امید و تلاش و پیشرفت در پرتو یک زندگی شاد و با نشاط است . اسلام دین فطرت است و به تمام نیازهای طبیعی و فطری انسان توجه کامل دارد.از این رو به شادی و نشاط زیستن توصیه شده و آن را امری ضروری برای حرکت به سوی کمال میداند.دراین کتاب با استفاده از داستانهایی از ائمه و پیامبران و حتی معاصران تاثیر به سزایی در خیال خواننده میتواند داشته باشد ، حتی در این کتاب اشاره نموده به برخی از ادعیه و مناجات های ائمه که از خدادرخواست رفع غم وغصه کرده و بروز نشاط در زندگی را خواستار شده اند ، در واقع  موید این مطلب است که دین ما با نشاط مانوس است و از غم وغصه که جزء جنود شیطان است دوری میجوید.
استفاده از شعر هم در این کتاب به وفور دیده میشود، که خود نیز اثر نفوذپذیرتری در افراد میتواند داشته باشد. و در پایان کتاب، چند صفحه ای را در مذمت خنده زیاد یاد کرده اند.که همان خیر الامور اوسطها را مدنظرداشته اند.
از آنجا که مطالب این کتاب خیلی سلیس و روان و در خور فهم همه افراد میباشدو متن زیبایش مشوق در ادامه دادن مطالعه آن میباشد.