ثواب الاعمال و عقاب الاعمال

100,000 تومان

ناشر:اعتلای وطن شابک: 6-2-96432-600-978 نویسنده: محمد بن علی بن قولویه شیخ صدوقکتاب «ثواب الاعمال و عقاب الاعمال» از مهمترین و معروف ترین منابع حدیثی شیعه است که در ترغیب مردم به کسب فضایل اخلاقی و انجام واجبات و مستحبات و فرونهادن محرمات و مکروهات نقش بسزایی دارد و هر مسلمانی با خواندن آن یک نوع شیفتگی نسبت به وظایف اسلامی در خود احساس می کند که همین ویژگی برای ارزنده بودن یک کتاب و موفقیت مولف آن کافیست