نگین آفرینش ( جلد 2 )

24,000 تومان

ناشر:بنیاد فرهنگی حضرت مهدی شابک:9-94-6262-600-978 نویسنده: جمعی از نویسندگاناین کتاب درسنامه ای از دوره مقدماتی معارف مهدویت می باشد که کلیاتی از مباحیث امامت غیبت و فوائد امام غایب در آن شرح داده شده است.