این کتاب اعمال مورد نیاز و مستحبی انسان را که ممکن است در زندگی روزمره خود به آن نیاز داشته باشد، جمع اوری کرده است.سامان دهی این اثر در همه مراحل آن از طرح تا تخریج آیات و روایات، تحقیق و تنظیم، رفع شبهات و جمع میان روایات و بازخوانی نهایی متن با هدایت و اشراف حضرت استاد آیت الله جوادی آملی بوده و پس از تکمیل متن، تمام آن به رویت و قرائت معظم له رسیده و نکات لازم را بر آن افزوده اند.

مفاتیح‌الحیات، کتابی حدیثی-رفتاری از عبدالله جوادی آملی است که به جلد دوم و مکمل مفاتیح‌الجنان، شهره شده‌است و تأکید آن، بیشتر بر روایاتی است که به رفتارهای فرهنگی-اجتماعی و حوزۀ اخلاق و حقوق اجتماعی، مربوط می‌شود.

این کتاب به قلم گروهی از نویسندگان حوزۀ علمیۀ قم، تحت نظارت جوادی آملی، به نگارش درآمد.

موضوعات این کتاب در 5 بخش موضوعی تقسیم‌بندی شده و بیش از 6هزار حدیث در آن به کار رفته‌است. کتاب از فصل‌های متعددی تشکیل شده و در هر فصل احادیث معتبری در خصوص موضوعات آن فصل ارائه شده‌است. «مسافرت، امکانات زندگی، نظافت و بهداشت، لباس و پوشش، خواب و بیداری، صله رحم، درآمد و مسائل اقتصادی، نگهداری حیوان، درختکاری و...» از جمله بخش‌های این کتاب مفید و کاربردی و خواندنی است.

مفاتیح الحیاة 5 بخش و یک خاتمه دارد:


  • بخش اول، تعامل انسان با خود می‌باشد. برخی فصل‌های این بخش: تفکر، یادگیری، حفظ تن، نظافت، خوردن، لباس، آراستگی، مسکن، مسافرت، خواب، تفریح، ورزش و... است. بر اساس بخش اول این کتاب تعامل انسان با خود مورد توجه قرار گرفته‌است. در این بخش به آبادانی زمین توسط انسان اشاره شده‌است. همچنین به اهمیت تفکر و تدبر در بیان امامان شیعه پرداخته شده‌است. برای نمونه عبادت واقعی، تفکر در کار خداوند دانسته شده‌است. در ادامه به بحث اجتناب از تکلف و دشواری اشاره شده‌است که بر اساس آن روایاتی نقل می‌شود که متکلفان مورد بی مهری پبامبر اسلام قرار می‌گیرند و به سختی نکوهش می‌شوند.

  • بخش دوم، تعامل انسان با همنوعان است که شامل فصل‌های خویشاوندان، مسلمانان، بیگانگان، مستضعفان، دشمنان، شهروندان و... است.

  • بخش سوم، تعامل مردم و نظام اسلامی است که شامل: نظام سیاسی، نظام اجتماعی، شهرداری، امور اقتصادی و... است.

  • بخش چهارم، تعامل انسان با حیوان است که شامل نگهداری حیوان، بهره‌گیری از حیوان، حقوق حیوان، و... می‌باشد.

  • بخش پنجم، تعامل انسان با محیط زیست است که شامل محیط زیست، خاک، درختکاری، فضای سبز، باد و باران، دریاها، راه‌ها، مواد سوختی، گردشگری و... است.

  • بخش خاتمه، شامل کارها در روزهای ماه قمری، سنت‌ها و... است.

  •