شهر خدا

25,000 تومان

نویسنده: علیرضا پناهیان«شهر خدا» نوشته ای است دکه با قلمی شیوا درباره رازهای روزه داری در ماه مبارک رمضان که به ابعاد تربیتی و برخی از زیبایی های معنوی این میهمانی الهی می پردازد.