مکیال المکارم (دو جلدی)

130,000 تومان

ناشر: اکرام شابک:1-69-9996-964-978 نویسنده: آیت الله سید محمد تقی موسوی اصفهانیمِکیال المَکارِم فی فَوائد الدُّعاء لِلقائِم(ع) معروف به مکیال المکارم، نوشتۀ سید محمدتقی موسوی اصفهانی (متوفای 1348ق) درباره امام زمان(عج). با اینکه نام کتاب درباره فوائد دعا برای امام زمان(عج) است؛ اما نویسنده به بحث‌های دیگری درباره حضرت مهدی نیز پرداخته است. این کتاب به زبان عربی نوشته شده و سید مهدی حائری قزوینی آن را به زبان فارسی ترجمه کرده است.