آرمگدون

15,000 تومان

ناشر:هلال شابک:5-46-6938-964-978 نویسنده: محمود النجیری، مترجم: قبس زعفرانی، رضا عباسپورآرمگدون اثری است جدید که تلاش دارد، به واقعیت و حقیقت عقیدة صهیونیستی آرمگدون و چارچوب تئوریک نئوصیهونیست‌ها و تأثیر آن بر سیاست آمریکا و رابطه‌اش با رؤیای یهود، جهت حاکمیت بر جهان و اتحاد ایشان با صهیونیست‌های مؤمن به آرمگدون بپردازد. و جایگاه قدس را در برنامة این افراد برای فرجام جهان تبیین کند و سرانجام خطر افکار ایشان را بر صلح جهان متذکر شود.