رساله لقاالله

60,000 تومان

ناشر:آثارنور شابک:3-0-99937-600-978 ترجمه کتاب شریف رساله لقاالله معرفی شده توسط استاد عابدینیکتاب رساله لقاالله که از عارف کامل مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی رحمت الله علیه است در میان اهل سلوک به تازیانه سلوک شهرت دارد زیرا برای راه انداختن مبتدیان و افزایش شو و حال متوسطان کم نظیر و یا بی نظیر است.این کتاب در برنامه سمت خدا تو سط استاد عابدینی معرفی شده است.

برخی عناوین این کتاب به این شرح است:
تصمیم و آغاز بازگشت به سوی حق
بحثی درباره توبه به عنوان قدم نخست
آداب خوابیدن در سلوک
آذاب خوردن در سلوک
آثار و فضائل نماز شب و تهجد
فضیلت گریه خوف و گریه شوق
نجوایی با خود و مناجاتی یا پروردگار