امام حسین این گونه بود (خصائص الحسینیه)

80,000 تومان

ناشر: نگاران قلم شابک: 5-62-6797-600-978 نویسنده: مرحوم آیت الله شیخ جعفر شوشتری معرفی کننده: استاد فرحزادآیت الله شوشتری از مراجع تقلید و واعاظم و خطبای عصر خود بود و کتاب «خصائص الحسینیه» را آن طور که در ابتدای کتاب گفته پس از 60 سالگی نوشته است.
عناوین کتاب:
عنوان اول : امام حسین علیه السلام در عوالم وجود و جایگاه ایشان ازاول خلقت آن حضرت قبل از آفرینش و بعد از آفرینش تا روز قیامت
عنوان دوم : صفات ، اخلاق و عبادات عام و مطلق امام حسین علیه السلام
عنوان سوم : صفات ، اخلاق و عبادت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا
عنوان چهارم : الطاف و احترامات ویژه خداوند به امام حسین علیه السلام
عنوان پنجم : حسین مظهر الطاف خاص ربانى
عنوان ششم : خصوصیات مربوط به خشوع هنگام ذکر حسین علیه السلام و رقت ، گریه وبرپا داشتن ماتم و عزا براى آن حضرت
عنوان هفتم : خصوصیات زیارت حسین علیه السلام
عنوان هشتم : خصوصیات امام حسین علیه السلام در قرآن مجید
عنوان نهم : خصوصیات حسین علیه السلام در آنچه به بیت الله مربوط مى شود
عنوان دهم : خصوصیات مربوط به ملائکه
عنوان یازدهم : خصایص حسین علیه السلام از آنچه به پیامبران عظام تعلق دارد
عنوان دوازدهم : امام حسین علیه السلام و افضل پیامبران