نامه ها و ملاقات های امام حسین علیه السلام

50,000 تومان

ناشر: بنیاد معارف اسلامی قم شابک: 9-02-6289-964 سخنرانیهای حجه الاسلام و المسلمین دکتر نظری منفردنامه ها و ملاقاتهاى إمام حسین نامه ها و ملاقاتهاى إمام حسین 

علی نظری منفرد 

نـهـضـت حسین (ع ), نهضتى است جاودانه که همواره در طول تاریخ اسلام , عامل ایجادحرکت ها ونـهضت ها وانقلابها علیه ظالمان وستمگران وطواغیت دوران بوده است بى گمان انقلاب مقدس اسـلامـى ایـران نـیـز, نـشـات گـرفته از این حرکت انسانساز وپایداراست که مردم رنج کشیده مـسـلـمـان رابـه خـروش وحـرکت بى وقفه علیه رژیم منحوس شاهنشاهى واداشت واین قدرت اهریمنى را با آن همه پشتوانه هاى شیطانى به سقوط ونابودى کشاند.
نـهـضت مقدس امام حسین (ع ) براى همگان وتمام نسل ها وعصرها باید آموزنده , سازنده ومحرک بـاقـى بـمـانـد واز ایـن مـشـعـل فروزان الهى , ملت ها پیوسته فروغ گیرند ودر زندگى عملى خودشعارهاى جاودانه اش را به کار بندند نداى بلند «هیهات منا الذلّه» امام حسین سلام اللّه علیه بـایـد بـراى تـمام مؤمنین الگو وسرمشق باشد واین شعار آمیخته با شعور انقلابى , زمینه مبارزه با اسـتـکـبـار جهانى را درامت اسلامى بیافریند نه تنها این شعار که تمام شعارهاى عاشوراى حسین آمـوزنـده وحـرکـت آفـرین است پس مى بایست این شعارهارا از لابلاى گفته ها, ملاقات ها, نامه ها وگـفـتگوهاى امام (ع ) استخراج ودر دسترس عموم قرار داد که به فضل الهى , این مطالب ارزنده هـمراه با توضیحات لازم ومطالب گوناگون دیگر, که هریک در حد خود,مفید وقابل تقدیراست در کتاب حاضر گردآورى شده وتقدیم خوانندگان عزیز مى گردد.
ایـن کـتـاب مـجـمـوعـه اى از سـخـنـرانـیـهاى خطیب توانا حضرت حجة الاسلام والمسلمین آقـاى نظرى است که توسط حجة الاسلام آقاى عالمى , مطالب آن جمع آورى ومصادرش از کتابها ومنابع اسلامى , ثبت وضبط گردیده وبا تغییرات واضافاتى به صورت کنونى در آمده است . کتاب مزبور حاوى سه بخش است :
1 ـ نامه هاى امام حسین (ع ).
2 ـ ملاقاتها ودیدارهاى امام حسین (ع ).
3 ـ پاسخهاى امام (ع ) به افراد.
امـیـداسـت نـشـر ایـن مجموعه ارزشمند توسط بنیاد معارف اسلامى که پیوسته در نشر وتبلیغ واحـیـاى آثـار عـتـرت طـاهره علیهم السلام , پیشگام وپیش قدم بوده است , مورد پذیرش درگاه حـضـرت احـدیـت وتـوجه سیدالشهدا(ع ) وقبولى محبین وعلاقمندان به خاندان رسالت ونبوت علیهم افضل صلوات اللّه ,قرار گیرد.