حلیه المتقین

80,000 تومان

ناشر: نشر فرهنگ شابک: 8-00-7029-600-978 نویسنده: حلیه المتقین علامه مجلسی معرفی شده توسط استاد فرحزادحِلْیَة المُتَّقین (به معنای زینت پرهیزکاران) کتابی فارسی در اخلاق، آداب و سنن اسلامی و به ویژه شیعی که از معروف ترین آثار علامه محمد باقر مجلسی(1037 ـ 1110ق) است.این کتاب دارای 14 باب و هر باب شامل 12 فصل است و در پایان کتاب خاتمه‌ای در بیان بعضی آداب متفرقه آمده است. این ابواب، ناظر به اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی است و در برخی موارد از احکام فقهی و ادعیه و اعمال نیز سخن گفته شده است.
ابواب کتاب

 • باب اول: آداب جامه و لباس پوشیدن.

 • باب دوم: آداب زیور پوشیدن مردان و زنان، سرمه کشیدن، در آینه نظر کردن و خضاب کردن.

 • باب سوم: آداب خوردن و آشامیدن.

 • باب چهارم: دربیان فضیلت تزویج و آداب معاشرت با زنان و کیفیف تربیت فرزندان.

 • باب پنجم: آداب مسواک کردن، شانه کردن، ناخن و شارب گرفتن، سرتراشیدن و امثال آن.

 • باب ششم: آداب بوى خوش استعمال کردن، گل بوئیدن و روغن مالیدن.

 • باب هفتم: آداب استحمام و متعلقات آن و آداب بعضى از اغسال.

 • باب هشتم: آداب خواب رفتن و بیدار شدن.

 • باب نهم: آداب حجامت کردن، تنقیه و ذکر خواص بعضى از ادویه و معالجه بعضى از امراض و ذکر بعضى از ادعیه.

 • باب دهم: آداب معاشرت با مردم و حقوق اصناف.

 • باب یازدهم: آداب مجالس مانند سلام، مصافحه، معانقه، بوسیدن و امثال این ها.

 • باب دوازدهم: آداب خانه داخل شدن و بیرون رفتن.

 • باب سیزدهم: درآداب پیاده رفتن، سوار شدن، بازار رفتن، تجارت، زراعت و نگهداری چهار پایان.

 • باب چهاردهم: آداب سفر.

 • خاتمه: در بیان بعضى از آداب متفرقه و فواید نافعه