قصه ‌های قرآن

140,000 تومان

قصه ‌های قرآن نویسنده: آیت الله مکارم شیرازی تدوین: سید حسین حسینی قمیاین کتاب در چند بخش شامل داستان پیامبران، داستان پیامبر اسلام و دیگر داستان های قرآنی به رشته تحریر در آمده است.