برکت زندگی ( سیره پیامبر جلد 6 )

80,000 تومان

ناشر: طوبای محبت شابک:0-070-366-600-978 این کتاب ششمین جلد از مجموعه کتب سیره پیامبر میباشد/نویسنده استاد فرحزاداین کتاب دارای 14 گفتار ودر 384صفحه میباشد که به موضوع شکر گزاری در سیره ی پیامبر می پردازد.