آرامش زندگی در پرتو تقوا

45,000 تومان

ناشر: طوبای محبت شابک:2-089-366-600-978 نویسنده : استاد حبیب الله فرحزاد سلسله مباحث برنامه سمت خداکتاب آرامش زندگی در پرتوی تقوا ، مباحثی از برنامه های استاد فرحزاد دربرنامه سمت خداست که منتشر گردیده است.این کتاب در ده گفتار تدوین شده است که: برکات تقوا ،به سوی تقوا،پیامدهای تقوا،تقوا وکرامات از جمله موضوعات آن است.