اقبال الاعمال (2 جلدی)

400,000 تومان

ناشر: سماء قلم شابک دوره: -21-8536-964 اعمال ماه های قمری تالیف سیدبن طاووسکتاب اقبال الاعمال مفصل ترین کتاب سیدبن طاووس است.امتیاز این کتاب بر کتابهای دیگردعا، مانند مفاتیح الجنان جامعیت آن است که بسیاری از دعاها و ذکرهایی که در مفاتیح نیامده در آن آمده است.
این کتاب که در دو جلد و در حدود 1800 صفحه منتشر شده است به تفصیل به ادعیه و اذکار و اعمال ماههای قمری پرداخته است.