چگونه شاد و خنده رو باشیم؟

59,000 تومان

ناشر:بهشت بینش شابک:7-13-7877-964 نویسنده استاد احمد لقمانی30 راهکار شادی و خوشبختی
40 پیشنهاد شادمانی ماندگار
60شیوه آرامش در زندگی

خنده و شادمانی یکی از ویژگی های  شایسته انسانی است  که از احساسات بشری سرچشمه می گیرد؛ نشان دهنده ی نشاط روحی و  وسعت وجود است و  نگاه زیبا به زندگی  است که موجب بردباری و شکیبایی آدمی می شود. 
کتاب چگونه شاد و خنده رو باشیم  از جمله کتاب هایی است که با رویکرد دینی به بحث در مورد شادمانی و نشاط  می پردازد و در چند فصل مطالب را بیان می کند 
در فصل اول این کتاب تجلی هیجانات و احساسات نهفته انسان به هنگام رویارویی با گفتار یا رفتار متفاوت به سه بخش تقسیم می شود :
 -تبسم با لبخند
- خنده 
 - قهقهه

 
در فصل دوم خنده و شادی براساس آیات قرآن بررسی می شود که در این رابطه پیامبر(صلی الله علیه وآله و سلم) فرموده است: مؤمن شوخ و زنده دل است و منافق سخت و غضبناک،
فصل سوم این کتاب در رابطه با آثار خنده درزندگی و تأثیر شادی در رفع اندوه و افسردگی است  و  فصل های آخر این کتاب  نیز راهکارهایی جهت شادی و نشاط در زندگی را ارائه می نماید که  هم از نظر قرآنی و هم از نظر روانشناسی به بحث در مطالب می پردازد