کتاب حاضر شامل 9 گفتار از مجموعه مباحث استاد سید محمدمهدی میرباقری است.
گفتار اول درباره مقام محمود نبی اکرم (ص) و شفاعت کلیه ایشان است که هر فیض و نعمتی، با شفاعت ایشان و از آن مقام بر تمام ماسوی جاری می شود. هر چند اصل این مقام در قیامت است، ولی مقامی ساری و جاری در تمام عالم است.
در گفتار دوم و سوم، مقام نبی اکرم (ص) ذیل عنوان فضل و نعمت الهی توضیح داده می شود و بیان می شود که همه موجودات در سیر در وادی توحید، به این فضل محتاج اند و همچنین در قیامت، بندگان از این نعمت عظیم بازخواست می شوند.
گفتار چهارم، توصیف شئون نبی اکرم (ص) در روایات نبی اکرم (ص) و زمینه های قبل از تولد ایشان در این عالم است.
در گفتار پنجم، اوصاف نبی اکرم (ص) در آیه آخر سوره کهف برررسی می شود و این نکته تذکر داده می شود که اگر کسی ایشان را در جنبه بشری خلاصه کند، نمی تواند درجات توحید با ایشان را طی کند.
گفتار ششم به فضائل و مقاماتی از نبی اکرم (ص) در زیارتنامه از راه دور ایشان می پردازد.
در گفتار هفتم توضیح داده می شود که تنها طریق معرفت خدای متعال، معرفت نبی اکرم (ص) و ائمه (ع) است و این معرفت، عالی ترین رزق خاص شیعیان است.
در گفتار هشتم، رابطه صلوات بر نبی اکرم (ص) با ورود به وادی ولایت و خشوع در مقابل مقامات ایشان و همچنین آثار صلوات بر نبی اکرم (ص) بیان می شود.
گفتار نهم شرح صلوات شعبانیه است و شئون نبی اکرم (ص) در این صلوات و شفاعت خاص ایشان در ماه شعبان را توضیح می دهد.