قصه انتظار

38,000 تومان

نویسنده: استاد نظری منفرد معرفی شده توسط استاد حسینی

ویژگی های کالا


کتاب قصه انتظار، تحلیلی است از غیبت و ظهور حضرت مهدی (عج) و حکومت جهانی آن حضرت و بیان شمه ‏ای از احوال ایشان.
کتاب حاضر مشتمل بر 14 فصل می‏باشد. در فصل اول کلیاتی راجع به ضرورت وجود امام معصوم ارایه شده است. در فصل دوم نصوص و اخبار مربوط به حضرت مهدی آمده است. در فصل سوم لزوم اعتقاد به مصلح موعود بیان گردیده است. در فصل‏های چهارم تا هشتم احوال حضرت مهدی در عصر غیبت صغری و کبری بیان شده است. در فصلهای نهم و دهم فلسفه انتظار و وضعیت جهان قبل از ظهور تبیین گردیده است. در فصلهای 11 و 12 علائم ظهور و وقایع مقارن ظهور بررسی شده است. در فصلهای 13 و 14 تصویری از حکومت جهانی حضرت مهدی و عصر رجعت ارائه گردیده است.