توبه ، بازگشت به حقیقت وجود(مباحث برنامه سمت خدا)

60,000 تومان

نویسنده: مرحوم استاد مهندسی (سلسله مباحث برنامه سمت خدا) معرفی شده توسط استاد حسینی قمیاین کتاب، مجموعه ای کامل از مباحث مرحوم استاد مهندسی، در برنامه سمت خدا میباشد که در 14 بخش به رشته تحریر در آمده است.
عناوین کتاب:
حقیقت گناه
آثار گناه
ترک گناه
راهکارهای ترک گناه
راهکارهای جبران گناه
راهزنی به نام شیطان
رحمت بیکران خدا
بازگشت به آغوش خدا
بخشی ازکتاب توبه بازگشت به حقیقت وجود از سلسه مباحث استاد مهندسی در برنامه سمت خدا:
مرحلة اوّل پاک کردن قلب، توبه است. انسان باید به سرعت توبه کند. آن تنفّری که دارد، آن احساس ندامت و پشیمانی و این که خود را سرزنش می کند و به خود می گوید: چرا فلان کار را کردم، این حالات و احساسات، آثار گناه را پس م ی زند، نمی گذارد آن آثار تثبیت شود. بر خلاف کسی که گناهی مرتکب شده، خیلی خوشحال است و می گوید: لذّت بردم، دوست دارم، بار دیگر هم انجام می دهم. چنین فردی فضای دل را برای تثبیت آلودگی های شناور گناه آماده می کند و آرام آرام گرفتار قساوت قلب می شود.
این کتاب می کوشد تا مراحل، زمینه ها و موانع توبه را متذکر شود و در نهایت بازگشت به حقیقت وجود انسان را یادآوری کند.