جوان در چشم و دل پیامبر

51,000 تومان

نویسنده:محمد باقر پور امینی معرفی شده توسط: استاد بهشتیدر بخش یکم کتاب با عنوان «داستان بهار» به دوران جوانی حضرت رسول (ص) پرداخته است که صداقت و پاکی اش زبانزد بود و همگان او را با نام «محمد امین» می شناختند... هر کس او را برای نخستین بار می دید، تحت تأثیر جذبه، هیبت و شکوه او قرار می گرفت.
نگارنده معتقد است دوران جوانی محمد (ص) چنانکه بایسته اوست، شناخته نیست و آنچه که مورخان در این زمینه آورده اند، اندک و نارساست؛ با وجود این، زوایای زیبایی از نشاط در تلاش و فعالیت و جدیت در یاوری و مساعدت از او به یادگار مانده است.
مؤلف کوشیده است تا در بخش نخستین کتاب، گوشه هایی از دوران جوانی پیامبر(ص) را بیان کند.
در این بخش از کتاب به این مطلب نیز اشاره شده است که رو آوردن «جوانان» به آیین محمد (ص) دو چندان بود و آنان با الهام از فطرت پاک خود، پیشاهنگ پیروان اسلام گرویدند و با شور و نشاط، گرد پیامبر جمع شدند و با حضور سبز و چشمگیر خود، قلب پیام آور وحی را شادمان ساختند؛ حضوری که در کلام حضرت چنین وصف شده است: «خداوند مرا به پیامبری برانگیخت. پس جوانان به من گرویدند و یاری ام کردند و بزرگسالان به مخالفت برخاستند.» در این بخش زندگی برخی یاران جوان پیامبر، نظیر علی بن ابی طالب(ع)، جعفربن ابی طالب و جابربن عبدالله انصاری، اشاره شده است.
بخش دوم کتاب با عنوان «جاودان بهار» به فرصت ناپایدار محدود جوانی اشاره می کند و این که پیامبر اکرم(ص) بر «غنیمت شمردن دوران جوانی» بسیار تأکید داشتند. نگارنده در این بخش به این مطلب اشاره می کند که اگر از آدمی امید گرفته شود، بدبخت ترین موجود زمین خواهد شد... و دنیای او را غم انگیز، سرد و بی روح می کند.
در این بخش به این حدیث نبوی اشاره شده است که: «امید و آرزو رحمتی است برای پیروان من. اگرامید نمی بود، هیچ مادری فرزند خود را شیر نمی داد و باغبانی درختی را نمی نشاند.» همچنین در این بخش آمده است: جوان هر اندازه که در بندگی و طاعت خدا استوار و پایدار باشد و دوستی با پروردگار را شیرازه این پیوند قرار دهد، خداوند نیز او را در دایره محبوبان خویش قرار خواهد داد، وعده ای که پیامبر راستین بدان مژده داده است:
«خداوند جوانی که جوانی اش را در راه اطاعت و بزرگی خداوند صرف نماید، دوست می دارد.»