در این کتاب شرح مختصری از زندگی سلمان فارسی، در قالب داستانی تحت این مباحث فراهم آمده است: زندگی‌نامه‌ی خودنوشت سلمان، علم و اخلاق سلمان در آینه‌ی کلام دوستان، سلمان در دو میدان فرهنگ و جنگ، شخصیت ولایی و شیعی سلمان، و غروب غمبار رهیافته‌ی حقیقت.از جمله موضوعات این کتاب است