فایل های تصویری برنامه سمت خدا(با50درصدتخفیف)

40,000 تومان

(لطفا حتما توضیحات زیررا مطالعه کنید)مجموعه فایل های تصویری کارشناسان برنامه ی سمت خدا در بسته بندی های آماده ،عرضه شده است .این فایل ها علاوه بر اینکه قابل استفاده برای اعضای خانواده در ایام ماندن در خانه است ،بعنوان هدیه نیز برای دوستان و آشنایان و بستگان نیز قابل استفاده می باشد.در هر بسته، 7 قاب دی وی دی از کارشناسان وجود دارد .در هر قاب نیز بین 2حلقه تا 4 حلقه دی وی دی تصویری  . و در هرحلقه بین 5 تا10 برنامه ی تلویزیونی از مباحث برنامه ی سمت خدا موجود است .

فایل های کارشناسان عبارت است ازبرنامه های تصویری حجج اسلام آقایان:
رفیعی
حسینی قمی
فرحزاد
ماندگاری
میرباقری
عالی
(هر کدام 4 حلقه)

پناهیان
مرحوم مهندسی
رنجبر
قرائتی
حیدری کاشانی
گزیده ی کارشناسان
(هر کدام 2 حلقه)

در هر بسته از اکثرکارشناسان ذکر شده به فراخور موجودی کالا، دی وی دی وجود دارد که مجموع دی وی دی ها در هر بسته 14 تا 20 حلقه می باشد

توجه: اگز شما مایلید حداقل یک پَک از دی وی دی ها به انتخاب خودتان باشد ، در مراحل خرید درقسمت پیام خریدار ،نام کارشناس مورد نظرتان را قید فرمایید.

همچنین مباحث حجج اسلام دهنوی و عباسی ولدی در برنامه ی گلبرگ هم می توانید به سفارشات خود اضافه کنید.

مباحث مربوط به عوامل اختلاف در زندگی زناشویی ،پاسخ به نیازهای غریزی 7 حلقه(دهنوی)
مباحث مربوط به قبل از ازدواج و دوران عقد 6 حلقه(دهنوی)

رازهای زندگی بهتر(عباسی ولدی)