توقف فروش

آرزو دارم که بر بلندترین مکان آتن بروم و با صدای بلند فریاد بزنم چرا با همه حرص و آز بهترین و عزیزترین سال های عمر خود را به جمع آوری ثروت سپری می کنید در حا لی که آن طور که شایسته است در تربیت فرزندان خود همت نمی گمارید و فقط ثروت باقی میگذارید.
این کتاب در 256 صفحه، قطع رقعی و جلد شومیز تقدیم علاقه‌مندان گردیده است.