کتاب حاضر به تبیین شاگردپروری در مکتب اهل بیت (ع) پرداخته است. این کتاب از دو قسمت عمده تشکیل شده که قسمت اول مبانی بحث شاگردپروری را بیان نموده و قسمت دوم به صورت مصداقی به جلوه هایی از شاگردپروری در مکتب اهل بیت (ع) پرداخته است که قسمت عمده کتاب را شکل داده تا بتوانیم با بررسی مصداقی شاگردپروری در سیره اهل بیت (ع) آن را بهتر شناخته و در این امر به آن ها اقتدا نموده و همچنین به شاگردی خود در مکتب اهل بیت (ع) افتخار کنیم.
این کتاب دفتر پنجم از سلسله مباحث «علم از منظر الهی» است که هر دفتر، در عین استقلال موضوعی از سایر دفترها، حلقه های مختلفی از یک زنجیره بوده که به دنبال ترسیم یک رویکرد کلان و واحد در حوزه علم و علم آموزی از منظر دینی و الهی هستند.
این سلسله مباحث از نگاهی بنیادین به تاریخ علم و بررسی مبدایت الهی علوم آغاز شده و با یک نگاه معرفتی به بررسی حقیقت علم و جایگاه تعلیم و تعلم از منظر الهی تا اوج ظهور علم در نظام هستی در عصر ظهور امام عصر (ع) می پردازد.
نگارش این کتاب برای استفاده اساتید و معلمان عزیز حوزه و دانشگاه بوده و به همین جهت سعی شده است مطالب معرفتی به صورت اجمالی و مطالب کاربردی به صورت تفصیلی تر بیان شده و در کلیت کتاب، بیان روان و در عین حال رعایت اختصار مدنظر باشد.

این اثر در 195 صفحه، قطع رقعی و جلد شومیز تقدیم علقه مندان گردیده است.