چهره ها در حماسه در کربلا

70,000 تومان

چهره ها در حماسه کربلا نویسنده: محمد باقر پور امینی معرفی شده توسط استاد رفیعیحادثه ها را چهره ها رقم می زنند، از همین رو شناخت آنان از جنبه های گوناگون، عبرت آموز است. در حماسه کربلا - که از حوادث شگفت و ماندگار تاریخ است- چهره هایی هستند که با ایمان و رشادتِ مثال زدنی به سوی حق شتافتند و در مقابل نیز چهره های دیگری هستند که دنیاپرستی، مرگ گریزی، قدرت خواهی و عوام زدگی عقل و خردشان را ربود و شقاوت را نصیبشان ساخت. این اثر با استفاده از منابع معتبر، شرح مفصلی است از آن حادثه سترگ و چهره های نیک و بدی که آن را خلق کردند.

این اثر در 372 صفحه و در قطع رقعی تقدیم علاقه مندان گردیده است و در دوم شهریور ماه هزار و چهارصد توسط استاد رفیعی در برنامه سمت خدا معرفی شده است.